Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Kan införandet av fiskefria områden vända trenden för fisket i Vättern?

Sandström Alfred, Norrgård J, Dannewitz Johan, Bergstrand Eva

Published in

Rapport / Vätternvårdsförbundet
2008, number: 96
Publisher: Vätternvårdsförbundet