Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2007

Lyckat ålprovfiske i Mälarviken - färgstarkt återseende av tidigare märkta ålar

Wickström, Håkan; Dahlberg, Jennie

Published in

Fiskbulletinen
2007, number: 4, pages: 4
Publisher: Fiskeriverket