Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Rädda ålen och ålfisket! Ett nationellt bidrag till en europeisk förvaltningsplan. Slutrapport (dnr 231-1156-04)

Clevestam, Patrik; Wickström, Håkan

Published in


Publisher: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet