Skip to main content
Report, 2008

Bidrar den omflyttade ålen till lekbeståndet i Sargassohavet? Blankålsmärkning kan ge svaret. Slutrapport (dnr 231-0721-05)

Sjöberg, Niklas; Wickström, Håkan; Petersson, Erik

Published in


Publisher: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet