Skip to main content
Factsheet, 2011

Arbetstidsåtgång i ungtjursuppfödningen

Bostad, Elise; Swensson, Christian; Pinzke, Stefan;

Abstract

Arbetstidsåtgången i nötköttsproduktionen är i mycket liten omfattning dokumenterad, både här hemma och internationellt sett. Vid ökad konkurrens av importerat nötkött är det viktigt att optimera den inhemska nötkötts-produktio- nen, t.ex. genom minskade arbetskostnader. Syftet med denna studie var att undersöka arbetstids-åtgången vid de mest förekommande arbetsmomenten i ungtjursuppfödning och hur olika faktorer påverkar arbetseffektiviteten. Målet var att ta fram ett underlag för plan- läggning och ökad möjlighet för jämförelse av den egna gården med resultat från andra företag och därigenom inspirera till förbättring och re- flexion kring arbetstidsåtgångens betydelse för lönsamheten.

Keywords

Arbetstid; Nötkött; Ungnötsuppfödning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2011, number: 2011:35
Publisher: Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bostad, Elise
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry
Pinzke, Stefan

UKÄ Subject classification

Agricultural Occupational Health and Safety

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/38156