Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Arbetstidsåtgång i ungtjursuppfödningen

Bostad, Elise; Swensson, Christian; Pinzke, Stefan

Abstract

Arbetstidsåtgången i nötköttsproduktionen är i mycket liten omfattning dokumenterad, både här hemma och internationellt sett. Vid ökad konkurrens av importerat nötkött är det viktigt att optimera den inhemska nötkötts-produktio- nen, t.ex. genom minskade arbetskostnader. Syftet med denna studie var att undersöka arbetstids-åtgången vid de mest förekommande arbetsmomenten i ungtjursuppfödning och hur olika faktorer påverkar arbetseffektiviteten. Målet var att ta fram ett underlag för plan- läggning och ökad möjlighet för jämförelse av den egna gården med resultat från andra företag och därigenom inspirera till förbättring och re- flexion kring arbetstidsåtgångens betydelse för lönsamheten.

Keywords

Arbetstid; Nötkött; Ungnötsuppfödning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:35
Publisher: Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Bostad, Elise

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
   • Swensson, Christian

    • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
   • UKÄ Subject classification

    Agricultural Occupational Health and Safety

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/38156