Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2012

Statistik över brott mot djurskydslagen och djurplågeri. Förändringar i djurskyddskontrollen efter övergången från kommun till länsstyrelse

Staaf, Larsson Birgitta; Keeling, Linda; Hjerpe, Eva

Abstract

Under åren 1999-2010 var det färre än fyra personer som dömdes till fängelse för brott mot djurskyddslagen i första instans och andelen fängelsestraff för djurplågeri uppgick till 43 fall. När kontrollen gick över från kommunerna till länsstyrelserna 2009 minskade antalet genomförda kontroller till 54 procent av det genomsnittliga antalet kontroller under de fem tidigare åren (2004-2008). Antalet omhändertaganden mer än fördubblades det år länsstyrelserna tog över kontrollansvaret. Studien belyser dessa och andra statistiska fakta kring det svenska djurskyddsregelverket i modern tid

Published in

Svensk Veterinärtidning
2012, Volume: 64, number: 4, pages: 19-27 Publisher: Sveriges Veterinärförbund