Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Minskad spridning av potatisbladmögel med biotensid

Hultberg Malin, Bengtsson Therese, Liljeroth Erland, Caspersen Siri

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:42
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet