Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2004

Utveckling av hållbar och produktiv växtodling på lerjord

Roland, B; Söderström, M; Helander, C-A; Stenberg, Maria; Delin, Sofia

Published in


Publisher: SLU

Conference

Jjordbrukskonferensen

      SLU Authors

    • Stenberg, Maria

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences