Skip to main content
Conference paper, 2004

Riskbedömning för kväveutlakning på lerjord till följd av tidig och sen höstplöjning

Wetterlind Johanna, Stenberg Bo, Stenberg Maria, Linden Börje

Published in


Publisher: SLU

Conference

Jordbrukskonferensen 2004

Authors' information

Linden, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3832