Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011

Geografiska informationssystem – verktyg för att uppfylla nya krav på hållbart skogsbruk

Andersson, Kjell; Angelstam, Per; Axelsson, Robert; Elbakidze, Marine; Törnblom, Johan; Degerman, Erik; Roberge, Jean-Michel

Published in

Fakta. Skog
2011, number: 2011:29
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet