Skip to main content
Factsheet, 2011

Ett avrinningsområdesanpassat skogsbruk - hur når vi dit?

Törnblom, Johan; Degerman, Erik; Angelstam, Per; Högberg, Hans; Larsson, Roland; Norman, Lars; Sundstedt, Eric; Valund, Torbjörn

Published in

Fakta. Skog
2011, number: 2011:28
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet