Skip to main content
Report, 2012

Sortval i ekologisk odling 2012

Larsson Staffan, Hagman Jannie;

Abstract

Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med spannmål, trindsäd och potatis under perioden 2007-2011. Resultaten är kommenterade med hänsyn till geografiska områden, årsmån, och andra tillväxtbetingelser. Jämförelser är gjorda med den konventionella sortprovningen

Keywords

Sorter; Ekologisk odling

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)

2012, number: 15
ISBN: 978-91-576-9080-7
Publisher: Deptartment of Crop Production Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Larsson, Staffan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Hagman, Jannie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/38448