Skip to main content
Report, 2004

Effekter av störningar på fåglar ??- en kunskapsammanställning för bedömning av inverkan på Natura 2000-objekt och andra områden

Helldin Jan Olof

Published in

Rapport
2004, number: 5351
Publisher: Naturvårdsverket

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Conservation Biology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3861