Skip to main content
Conference paper, 2004

Kålfluga - ett viktigt skadedjur i höstraps?

Nilsson, Christer

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2004, volume: 57, pages: 13:1-13:4

Conference

Regional växtodlings- och växtskyddskonferens för södra Sverige

Authors' information

Nilsson, Christer
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3869