Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2012

Gummibeklädd betongspalt för ökad välfärd hos växande ungnöt i helspaltboxar

Hessle, Anna; Bergsten, Christer

Abstract

När de svenska djurskyddsföreskrifterna ändrades år 2007 förbjöds nybyggnation av helspaltboxar med betongspalt till ungdjur såvida inte spalten kläs med gummi eller annat mjukt material. Kalvar under fyra månader får från augusti 2012 överhuvudtaget inte hållas på helspalt av betong om inte denna kläs med mjukt material. Med den här beskrivna studien ville vi se hur olika typer spaltgolv påverkade djurens beteende, renhet, klövhälsa, benhälsa och produktionsnivå hos mjölkrastjurar i helspaltboxar. Resultaten visade att gummibeläggning på helspalt var positivt eftersom djurens naturliga beteende förbättrades och de fick färre bensvullnader och blödningar i klövsulan jämfört med på betongspalt. Dessutom förkortades uppfödningstiden med gummibeläggning. När man väljer gummibeläggning måste man dock vara noga med att få en tillräckligt bra golvfunktion så att djuren hålls rena och inte halkar.

Published in

Djurhälsonytt
2012, Volume: No vol., number: 1, pages: 22-23