Skip to main content
Factsheet, 2012

Nya tekniker inom växthusbelysning

Bergstrand, Karl-Johan; Schüssler, Hartmut

Abstract

Senare års ökade krav på energibesparing samt utfasning av glödlampor och kvicksilverlampor har drivit på utvecklingen inom belysningsteknologin. Denna teknikutveckling kommer även växthussektorn till godo. Inom växthusbelysning har inte mycket hänt sedan högtrycksnatrium-tekniken introducerades på 1970-talet eftersom högtrycksnatriumlamporna levt upp till de krav som hittills ställts på växthusbelysning; lågt inköpspris och hygglig effektivitet. Numera efterfrågar växthussektorn ännu effektivare ljuskällor, och gärna också med möjligheter att på olika sätt styra tillväxt och utveckling hos kulturen. Nya teknologier av intresse för växthusodlingen har nyligen introducerats på marknaden, eller kommer att introduceras inom några år. Mest uppmärksamhet har LED-tekniken rönt, men det finns ett flertal andra lamptyper som verkar intressanta i växthussammanhang.

Keywords

Växthus; Belysning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:26
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Schüssler, Hartmut
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39094