Skip to main content
Book chapter, 2004

Lövträd och biologisk mångfald i ett makroekologiskt perspektiv

Angelstam, Per

Published in

Book title: Skogsvilt III : vilt och landskap i förändring
ISBN: 91-631-5598-2
Publisher: Grimsö forskningsstation

  SLU Authors

  • Angelstam, Per

   • Department of Conservation Biology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3917