Skip to main content
Book chapter, 2004

Skador på odlad gröda orsakade av tranor - när, hur och varför?

Hake, Mikael

Published in

Book title: Skogsvilt III : vilt och landskap i förändring
ISBN: 91-631-5598-2
Publisher: Grimsö forskningsstation

Authors' information

Hake, Mikael
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Conservation Biology

UKÄ Subject classification

Social Sciences
Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Economics and Business

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3920