Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Skador på odlad gröda orsakade av tranor - när, hur och varför?

Hake, Mikael

Published in

Title: Skogsvilt III : vilt och landskap i förändring
ISBN: 91-631-5598-2Publisher: Grimsö forskningsstation

   SLU Authors

  • Hake, Mikael

   • Department of Conservation Biology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Economics and Business

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3920