Skip to main content
Report, 2012

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM : årsrapport 2010

Löfgren, Stefan

Keywords

Integrerad monitoring; Försurning

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2012, number: 2012:4
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39229