Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012

Kväveeffektiva bearbetningssystem : en jämförelse av två system med avseende på markkvävedynamik och kväveutlakning under två växtföljdsomgångar

Myrbeck, Åsa; Rydberg, Tomas

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2012, number: 124