Skip to main content
Report, 2013

Analys av fosforflöden i Sverige

Linderholm, Kersti; Mattsson, Jan Erik

Published in


ISBN: 978-91-87117-35-0
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Linderholm, Kersti
Mattsson, Jan Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

Associated SLU-program

Eutrophication

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39356