Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Analys av fosforflöden i Sverige

Linderholm, Kersti; Mattsson, Jan Erik
Mattsson, Jan Erik (ed.)

Published in

ISBN: 978-91-87117-35-0
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

   Associated SLU-program

   Eutrophication

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/39356