Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Grönska för kunskapande

Skärbäck, Erik; Grahn, Patrik

Abstract

Vistelse i grönska ger avstressning, ökad trivsel, koncentrationsförmåga och empati – faktorer som är värdefulla i verksamhetsområden för bl a industri och kunskapsföretag. Utformningen av kunskapsintensiva verksamhetsområden har på senare tid fått allt större uppmärksamhet. Universiteten med sina campusområden är en viktig del av flera kommuners verksamhetsområden. Tre campusområden i England har analyserats och jämförts i denna rapport, Cambridge, Lancaster och East London. De har analyserats med avseende på förekomsten av åtta karaktärer som forskning har visat har betydelse för hälsa och välbefinnande. Studien gör inte anspråk på att vara heltäckande, eller ge svar på alla frågor, men genom att visa exempel på karaktärer från tre olika universitet hoppas vi kunna väcka nya frågor och stimulera till diskussion om kvalitet.

Keywords

grönska; campus; välbefinnande; England

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:9
ISBN: 978-91-87117-08-4
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet