Skip to main content
Factsheet, 2012

Spridningsmönster hos lodjur i Skandinavien

Samelius, Gustaf; Andren, Henrik; Liberg, Olof; Linnell, John; Odden, John; Ahlqvist, Per; Segerström, Peter; Sköld, Kent Arnold; Glad, Eleonor

Abstract

• Unga lodjurshannar spred sig längre och utvandrade oftare än unga lodjurshonor. De senare slog sig ofta ner i anslutning till sina ursprungliga hemområden. • Unga handjur från den södra delen av utbredningsområdet (Bergslagen) spred sig längre än unga handjur från de delar av utbredningsområdet där lodjuren är mer etablerade (Sarek, Hedmark, och Akershus). • Att lodjurshonorna utvandrade kortare sträckor än hannarna, och att honorna ofta slog sig ner i anslutning till sina ursprungliga hemområden, tyder på att spridningen till nya områden (som koloniseringen av Götaland) begränsas av honornas spridningsförmåga. • Studien visar dock på stora skillnader i spridningsavstånd även inom könen, med exempel på långspridning även hos enstaka hondjur. De hondjur som utvandrar långt kommer att ha en stor inverkan på genflödet och på möjligheten att kolonisera nya områden.

Keywords

Spridning; lodjur; ungspridning; utvandring; kolonisering; etablering; spridningsmönster

Published in

Fakta. Skog
2012, number: 2012:2
Publisher: Fakta Skog

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Linnell, John
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Odden, John
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Ahlqvist, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Segerström, Peter
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Sköld, Kent Arnold
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Glad, Eleonor
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Behavioral Sciences Biology
Ecology
Zoology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39379