Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Adaptiv älgförvaltning nr 15: strategier för beskattning av älg

Sand, Håkan; Jonzén, Niclas; Andren, Henrik; Månsson, Johan

Published in

Fakta. Skog
2011, number: 2011:24
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet