Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Arealspotentialer för hävdade våtmarker i Sverige : Rapport från ett projekt inom WWFs utlysning Innovativ naturvård 2012

Helldin, Jan Olof; Berglund, Örjan; Borgegård, Sven-Olof

Keywords

arealspotentialen; bioenergi; biogasproduktion; naturvärden; torvmarker; våtmarker

Published in


Publisher: Centrum för biologisk mångfald, CBM / Sveriges lantbruksuniversitet, SLU