Skip to main content
Book chapter, 2004

Korta redogörelser från projekt i potatis 2003

Wiik Lars, Nilsson Anders

Published in

Book title: Skåneförsök 2003
ISBN: 91-88668-09-6
Publisher: Försöksringarna och Hushållningssällskapen i Skåne

Authors' information

Wiik, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit of Field Based Research
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit of Field Based Research

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3964