Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2004

Bladmögel och torrfläcksjuka på potatis

Wiik, Lars; Pålsson, Lennart

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2004, number: 57
Publisher: SLU

Conference

Växtodlings- och växtskyddkonferens i södra jordbruksförsöksdistriktet

   SLU Authors

  • Pålsson, Lennart

   • Unit of Field Based Research, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Wiik, Lars

    • Unit of Field Based Research, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/3967