Skip to main content
Conference paper, 2004

Stay-green: Ett koncept för höga potatisskördar

Hellgren Olof Biotronen Alnarp, Joel Abraham Markvetenskap, Larsson Hans Växtvetenskap, Linnér Harry Markvetenskap, Nilsson Anders FFE, Rydberg Tomas Markvetenskap, Svantesson Urban Markvetenskap, Wiik Lars

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2004, number: 57
Publisher: SLU

Conference


Växtodlings- och växtskyddsdagar

  SLU Authors

  • Wiik, Lars

   • Unit of Field Based Research, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3969