Skip to main content
Report, 2009

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion

Meiner, Mie; Thomsson, Annica; Bernes, Gun; Ascard, Kristina; Jeppsson, Knut-Håkan

Abstract

I den här rapporten kombineras erfarenheter från studiebesök på gårdar i såväl Sverige som utomlands, med uppgifter från svensk och internationell litteratur som berör inhysning av får. Författarna har gjort studiebesök på 16 svenska gårdar, och dessutom studieresor till Danmark, Norge, Finland och USA. Avsikten är att ge en så heltäckande bild som möjligt av de inhysningsmöjligheter som förekommer, och som skulle vara möjliga i en rationell svensk fårproduktion. Rapporten behandlar produktionsformer, inredning, utrustning och planlösningar samt byggnadens utformning.

Keywords

Fårstall; Inhysningssystem; Inredning; Planlösning; Produktionssystem; Ventilation

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2009, number: 2009:1
ISBN: 978-91-86373-99-3
Publisher: LTJ-fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Meiner, Mie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39701