Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009Open access

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion

Meiner, Mie; Thomsson, Annica; Bernes, Gun; Ascard, Kristina; Jeppsson, Knut-Håkan

Abstract

I den här rapporten kombineras erfarenheter från studiebesök på gårdar i såväl Sverige som utomlands, med uppgifter från svensk och internationell litteratur som berör inhysning av får. Författarna har gjort studiebesök på 16 svenska gårdar, och dessutom studieresor till Danmark, Norge, Finland och USA. Avsikten är att ge en så heltäckande bild som möjligt av de inhysningsmöjligheter som förekommer, och som skulle vara möjliga i en rationell svensk fårproduktion. Rapporten behandlar produktionsformer, inredning, utrustning och planlösningar samt byggnadens utformning.

Keywords

Fårstall; Inhysningssystem; Inredning; Planlösning; Produktionssystem; Ventilation

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2009, number: 2009:1
ISBN: 978-91-86373-99-3
Publisher: LTJ-fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Meiner, Mie

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
   • Thomsson, Annica

    • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
    • Bernes, Gun

     • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Ascard, Kristina

      • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
      • Jeppsson, Knut-Håkan

       • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

      UKÄ Subject classification

      Agricultural Science

      Permanent link to this page (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/39701