Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2012

Tillvaratagande av hybridpoppelns stubbar och stubbskott - en tänkbar råvara för bioenergianvändning

Johansson, Tord; Hjelm, Birger

Abstract

• Poppel är snabbväxande med hög tillväxt. • Arten kan odlas med kort omloppstid. • Poppel får grova stamdimensioner efter odling under kort tid (15–20 år). • Antalet stubbskott per stubbe varierar mellan 30 för ettåriga till 5 för 5–7 åriga skott. • Diagram för bestämning av biomassan hos stubb-, rotoch stubbskott i Sverige presenteras. • Praktiska rekommendationer för skörd av stubbar och stubbskott redovisas.

Keywords

Poppel; åkermark; biomassa; stubbvikt; rotvikt; stubbskott

Published in

Fakta. Skog
2012, number: 2012:5
Publisher: SLU