Skip to main content
Factsheet, 2012

Tillvaratagande av hybridpoppelns stubbar och stubbskott - en tänkbar råvara för bioenergianvändning

Johansson, Tord; Hjelm, Birger

Abstract

• Poppel är snabbväxande med hög tillväxt. • Arten kan odlas med kort omloppstid. • Poppel får grova stamdimensioner efter odling under kort tid (15–20 år). • Antalet stubbskott per stubbe varierar mellan 30 för ettåriga till 5 för 5–7 åriga skott. • Diagram för bestämning av biomassan hos stubb-, rotoch stubbskott i Sverige presenteras. • Praktiska rekommendationer för skörd av stubbar och stubbskott redovisas.

Keywords

Poppel; åkermark; biomassa; stubbvikt; rotvikt; stubbskott

Published in

Fakta. Skog
2012, number: 2012:5
Publisher: SLU

Authors' information

Johansson, Tord
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Hjelm, Birger
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39709