Skip to main content
Book chapter, 2012

Naturvägledning som demokratiskt forum för framtidsfrågor - et hållbarhets perspektiv på naturvägledningen

Hansen, Hans Peter; Caselunghe, Elvira

Published in

Naturvägledning i fokus
2012, number: 3, pages: 28-40
Book title: Skapa sammanhang: naturvägledning som lärande för hållbar utveckling
ISBN: 978-91-978530-3-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för stad och land