Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007Open access

Mångfald gynnar mångfald : – värdet av sparad död ved och gamla brukade skogar

Hjältén, Joakim; Danell, Kjell; Johansson, Therese; Gibb, Heloise; Alinvi, Ola; Pettersson, Roger; Ball, John; Hilszczanski, Jacek

Published in

Fakta. Skog
2007, number: 2007:2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet