Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2012

Plantprat - Resistens mot bladlöss i korn och vete

Åhman, Inger; Crespo, Leonardo; Ninkovic, Velemir; Glinwood, Robert; Lisbeth, Jonsson

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2012, number: 65, pages: 12:1 - 12:3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Växjö möte