Skip to main content
Report, 2013

Beskrivning av skogliga försök anlagda vid Älvbacka 1988-2012

Johansson, Tord

Published in

Rapport(Institutionen för energi och teknik, SLU)
2013, number: 054
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/39823