Skip to main content
Report, 2012

Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2011/2012

Neumann, Wiebke; Ericsson, Göran; Dettki, Holger; Bergqvist, Göran; Bergström, Roger; Andersson, Eric; Nordström, Åke

Keywords

älg; reproduktion; rörelse; märkning

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2012, number: 2012:3
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Tema vilt och skog/projekt SYDÄLG

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Bergqvist, Göran
Swedish Association for Hunting and Wildlife Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Andersson, Eric
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39827