Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2011/2012

Neumann, Wiebke; Ericsson, Göran; Dettki, Holger; Bergqvist, Göran; Bergström, Roger; Andersson, Eric; Nordström, Åke
Ericsson, Göran (ed.)

Keywords

älg; reproduktion; rörelse; märkning

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2012, number: 2012:3
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Tema vilt och skog/projekt SYDÄLG