Skip to main content
Report, 2012

Återrapportering Insamling Öster Malma/Södermanland 2011/2012

Ericsson, Göran; Dalin, Anne-Marie; Malmsten, Jonas

Keywords

älg; jakt; insamling; käkar; reproduktionsorgan; Öster Malma

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2012, number: 2012:6
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences

UKÄ Subject classification

Zoology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39833