Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012Open access

Kunskap om Vilt och Skog 2: Referenshägn som instrument i viltförvaltningen

Bergquist, Jonas; Roberge, Jean-Michel; Edenius, Lars; Ericsson, Göran

Published in

Fakta. Skog
2012, number: 2012:13
Publisher: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap