Skip to main content
Factsheet, 2012

Kunskap om Vilt och Skog 3: Risseparering som foderskapande åtgärd för klövvilt vid föryngringsavverkning och gallring

Edenius, Lars; Roberge, Jean-Michel; Månsson, Johan; Ericsson, Göran

Published in

Fakta. Skog
2012, number: 2012:14
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39839