Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2012

Jakt som näring och livsstil i Jämtland och Enaforsholm

Bergström, Roger; Danell, Kjell; Antonsson, Hans

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2012, number: 60
Book title: Vid fjällets fot. Donatorn A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland - från jaktvilla till fjällgård
ISBN: 978-91-86573-29-4
Publisher: Kungl. skogs- och lantbruksakademien