Skip to main content
Conference paper, 2004

Prognosmodeller för skadegörare i höstvete

Larsson Hans Växtvetenskap, Wiik Lars

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2004, number: 57, pages: 1-6
Publisher: SLU

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar

Authors' information

Wiik, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit of Field Based Research
Larsson, Hans Växtvetenskap

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3986