Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Grovfoderkonferensen 2013 : Umeå 13 mars 2013 : Sammanfattning av föredrag


Höjer, Annika (ed.)

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2013, number: 2013:2Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Editors

  • Höjer, Annika

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Soil Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/40003