Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012

Gröda mellan grödorna -samlad kunskap om fånggrödor

Aronsson, Helena; Bergkvist, Göran; Stenberg, Maria; Wallenhammar, Ann-Charlotte
Aronsson, Helena (ed.)

Published in

Rapport / Jordbruksverket
2012, number: 2012:21
Publisher: Jordbruksverket