Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Skogsdata 2012 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : tema : skogsodling, skogsvård och avverkning

Nilsson, Per; Cory, Neil; Fridman, Jonas; Kempe, Göran

Keywords

Area conditions; Standing volume; Annual volume increment; Site conditions; Forest damage; Forest resources; Forest inventories; Official statistics

Published in

Skogsdata
2012, number: 2012
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet