Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2010/2011 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet : typområden på jordbruksmark

Stjernman FL, Kyllmar K, Andersson S

Keywords

kväve; fosfor; typområden

Published in

Ekohydrologi
2012, number: 130
Publisher: Department of Soil and Environment