Skip to main content
Factsheet, 2008

Den skandinaviska älgen: Ett lätt byte för vargen

Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Wabakken, Petter; Liberg, Olof

Published in


Publisher: Fakta Skog, SLU