Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2012

Är skandinaviska vargar mer blodtörstiga än amerikanska?

Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla

Abstract

• Vi jämförde predationsmönster hos varg i Skandinavien med en välstuderad vargpopulation på ön Isle Royale, Michigan, USA. • Vargar i Skandinavien slår älgar oftare både räknat per varg och per revir jämfört med vargar på Isle Royale. • Den högre predationstakten i Skandinavien beror på att vargarna här har tillgång till fler älgar räknat både per varg och per revir än på Isle Royale. Detta i sin tur är en effekt av att de skandinaviska vargarna har större revir än de på Isle Royale och färre individer per revir. • Större revir och mindre flockar i Skandinavien är sannolikt en effekt av att vargpopulationen är relativt nyetablerad och har därmed en lägre täthet än på Isle Royale. • Högre predationstakt bland skandinaviska vargar beror även på att dessa slår en högre andel kalvar än på Isle Royale vilket i sin tur beror på att andelen kalv i populationen är högre i Skandinavien än på Isle Royale. • En högre andel kalvar i Skandinavien än på Isle Royale beror både på ett skogsbruk som ger mycket älgfoder och på en jakt som gynnar god kondition och hög reproduktion hos älgarna. • En mer omfattande mänsklig exploatering av både skog och älg i Skandinavien än på Isle Royale har således resulterat i effekter på både bytesdjurens populationsstruktur och på vargarnas predation.

Keywords

Varg; predation; älg; predationstakt; populationsstruktur; näringsnivåer; mänsklig exploatering; revirstorlek

Published in

Fakta. Skog
2012, number: 2012:6
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet