Skip to main content
Factsheet, 2012

Är skandinaviska vargar mer blodtörstiga än amerikanska?

Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla;

Abstract

• Vi jämförde predationsmönster hos varg i Skandinavien med en välstuderad vargpopulation på ön Isle Royale, Michigan, USA. • Vargar i Skandinavien slår älgar oftare både räknat per varg och per revir jämfört med vargar på Isle Royale. • Den högre predationstakten i Skandinavien beror på att vargarna här har tillgång till fler älgar räknat både per varg och per revir än på Isle Royale. Detta i sin tur är en effekt av att de skandinaviska vargarna har större revir än de på Isle Royale och färre individer per revir. • Större revir och mindre flockar i Skandinavien är sannolikt en effekt av att vargpopulationen är relativt nyetablerad och har därmed en lägre täthet än på Isle Royale. • Högre predationstakt bland skandinaviska vargar beror även på att dessa slår en högre andel kalvar än på Isle Royale vilket i sin tur beror på att andelen kalv i populationen är högre i Skandinavien än på Isle Royale. • En högre andel kalvar i Skandinavien än på Isle Royale beror både på ett skogsbruk som ger mycket älgfoder och på en jakt som gynnar god kondition och hög reproduktion hos älgarna. • En mer omfattande mänsklig exploatering av både skog och älg i Skandinavien än på Isle Royale har således resulterat i effekter på både bytesdjurens populationsstruktur och på vargarnas predation.

Keywords

Varg; predation; älg; predationstakt; populationsstruktur; näringsnivåer; mänsklig exploatering; revirstorlek

Published in

Fakta. Skog

2012, number: 2012:6
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Zoology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40104