Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Variation i marken inom fältförsök

Piikki, Kristin; Söderström, Mats; Stenberg, Maria; Roland, Johan

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2012, number: 25
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö