Skip to main content
Report, 2012

Variation i marken inom fältförsök

Piikki, Kristin; Söderström, Mats; Stenberg, Maria; Roland, Johan;

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)

2012, number: 25
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Authors' information

Piikki, Kristin (Persson, Kristin)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Roland, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Soil Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40292