Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Bekämpning av ogräs i jordbruk och trädgård

Fogelfors, Håkan

Published in

Title: Bekämpning i praktiken - jordbruk, trädgård och skogsbruk

Publisher: Natur och Kultur/Fakta