Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2011

En konceptuell modell: Mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering länkas ihop

Ebenhard, Torbjörn; Almstedt Jansson, Malin; De Jong, Johnny

Published in

CBM:s skriftserie
2011, number: 48, pages: 25-28 Title: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård
ISBN: 978-91-89232-60-0
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet